24/7 ONLINE ON LIFE

AIA Takaful, AIA Public Takaful Medical Card

We insure your life. Because you never know.

AIA Public Takaful

Pelan AIA Takaful medical card ialah takaful perubatan insurance, Pelan Medik Famili.

Takaful adalah perlindungan insurans berasaskan prinsip Syariah. AIA Public Takaful Perlindungan Perubatan merangkumi 86 hospital panel di Malaysia. Terdapat beberapa pelan perlindungan perubatan, iaitu Pelan A‑Plus Med‑i, A-Plus Med, A‑Plus Med​Booster‑i dan A-Life Medik Famili. Pelan AIA Public Takaful untuk perlindungan penyakit kritikal adalah seperti A‑Life Cancer​360‑i, A‑Plus Critical​Care‑i, A‑Plus Gen​Next‑i, A-Life Lady360-i, A‑Plus Venuz‑i & A‑Plus Venuz​Extra‑i dan A‑Plus Early Critical​Care-i.

Untuk keterangan lanjut tentang pelan-pelan ini, hubungi pakar perancang hayat Takaful kami.  Kami boleh mengkhususkan pelan bersesuaian dengan keadaan semasa anda. Teruskan ke bawah untuk melihat butiran pelan perlindungan insurans perubatan AIA Public Takaful di bawah.

Apakah Perlindungan Perubatan AIA Public Takaful?

Perlindungan perubatan AIA Public Takaful adalah perlindungan insurans komprehensif dan menyeluruh tanpa had umur untuk sekeluarga. Ia termasuk kos penjagaan dalam hospital, pembedahan and penjagaan luar hospital.

Ia adalah perlindungan dengan kad perubatan. Produk takaful ini tertakluk dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang di bawah kawalan Bank Negara Malaysia.

Polisi perlindungan khas ini dikeluarkan oleh AIA Public Takaful Bhd. AIA Public Takaful Bhd adalah satu usaha sama oleh gergasi-gergasi kewangan iaitu, AIA Co. Ltd. (AIA), Public Bank Berhad (PBB) dan Public Islamic Bank Berhad.

Terdapat beberapa pelan perlindingan perubatan AIA Public Takaful, iaitu Pelan A‑Plus Med‑i, A-Plus Med, A‑Plus Med​Booster‑i dan A-Life Medik Famili.

Apa Skop Pelan AIA Public Takaful Perubatan?

Pelan perlindungan perubatan takaful ini dapat merangkumi kos penjagaan dalam hospital, pembedahan dan penjagaan luar hospital.

Had perlindungan adalah RM150,000 setahun bagi Pelan A-Life Medik Famili. Setiap tahun, had perlindungan ini di reset semula. Ada deduktable jika ada hilang upaya.

Tiada had umur di bawah pelan ini. Bergantung kepada pilihan pelan perlindungan and caruman, had perlindungan akan disesuaikan kepada bajet anda. Ini akan mendapatkan rawatan and memberikan perlindungan dengan medical card sekiranya anda perlukan rawatan.

AIA Public Takaful Pelan A-Life Medik Famili (ALMF)

Pelan perlindungan perubatan ini untuk seisi keluarga.  Ia merangkumi suami/isteri dan anak-anak. Maksimum 4 orang anak dibawah satu polisi.

Bayi yang baru lahir perlu didaftarkan kedalam polisi ini dalam masa 90 hari untuk menikmati perlindungan pelan ini.

Seorang yang belum berumah tangga, dan bercadang berbuat demikian pada masa hadapan, boleh membeli pelan ini pada caruman yang lebih murah.  Dan pelan ini direka untuk dikembangkan bila berumah tangga.

Perlindungan Penjagaan Dalam Hospital ALMF

Pelan AIA Public Takaful A-Life Medik Famili memberi perlindungan penjagaan dalam hospital seperti berikut.  Ini adalah tertakluk kepada deduktibel, yang bergantung kepada keadaan semasa anda.

 1. Kos Bilik dan Penginapan Hospital adalah RM150 sehari.  Ini adalah sehingga 150 hari setiap Tahun.

 2. Bayaran mengikut kadar caj hospital berkenaan untuk perkara berikut. Tertakluk pada had tahunan pelan ini.

  • Unit Rawatan Rapi (sehingga 150 hari setiap Tahun)

  • Yuran Semasa Dalam Hospital

   • Servis dan Perkakasan Hospital

   • Yuran Pembedahan

   • Yuran Bilik Pembedahan

   • Yuran Pakar Bius

   • Lawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital (sehingga 2 lawatan setiap hari untuk setiap Pakar Perubatan)

   • Penjaga Harian (untuk juvana dan warga emas)

  • Rawatan Pra-Penghospitalan (dalam tempoh 60 hari sebelum Penghospitalan)

   • Ujian Diagnostik

   • Rundingan Doktor

   • Perubatan yang diberi

   • Rawatan yang diberi

  • Rawatan Selepas Penghospitalan (dalam tempoh 150 hari selepas Penghospitalan)

   • Rawatan Fisioterapi

   • Rawatan Alternatif Tradisional

Perlindungan Penjagaan Luar Hospital ALMF

 • Rawatan Dialisis Buah Pinggang dan Kanser Pesakit Luar yang tidak melebihi RM300,000 seumur hidup (di atas Had Tahunan).

 • Prosedur Harian dan Pembedahan (Daycare). Seperti yang dikenakan,  tertakluk kepada Had Tahunan

 • Rawatan Kecemasan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (termasuk Rawatan Pergigian) dan 30 hari Rawatan Susulan, Seperti yang dikenakan,  tertakluk kepada Had Tahunan tertakluk kepada Had Tahunan.

 • Penjagaan Kejururawatan Di Rumah (had seumur hidup 180 hari) RM3,000 setiap pengasingan

 • Pemindahan Perubatan Kecemasan dan Penghantaran Balik Sehingga USD 1 juta

Jadual Harga Caruman Pelan A-Life Medik Famili

Anda boleh muat turun jadual caruman untuk mendapat idea kos harga.  Di dalam jadual ini, ada pecahan caruman ke atas umur and jantina,  berdasarkan Pelan A-Life Medik Famili. Harus di ingati, jadual ini akan berbeza untuk perokok.

Contact our AIA Life Planning Advisor to get in touch with us and start your personal coverage or choose your plan now. Get covered correctly. Be advised correctly. Call today to be advised on the best insurance protection personalized for you. Or send us the form below on your interest.

Image by National Cancer Institute
Whole Life Insurance

Whole Life Insurance. Read More...

Image by Garrett Jackson
AIA Baby Plan

AIA A-Plus BabyCare Plan. Read More...

Image by Mihai Surdu
Medical Insurance

Medical Insurance Read More...

Image by Kelly Sikkema
AIA Medical Insurance Plans

Investment Linked Insurance. Read More...

Contact

UG-12 & UG13 PJ MID TOWN,
Jalan Kemajuan, Seksyen 13,
Petaling Jaya, 46200 Selangor

​​

Tel: (+6016) 283-5141

       (+6018) 781-5644

       (+6016) 594-5946

Boo Capital Management Life Planning

boocapitalmanagement@gmail.com

 • Black Facebook Icon

© 2020 by Boo Capital Management

Proudly created by jwn